Max20 er visionen om at staten
maksimalt må gribe ind i 20% af livets forhold.

Er det fuldstændigt urealistisk at forestille sig at en dansker selv bestemte over 80 procent af sin tilværelse og indtægt, og tillod staten at bestemme over resten 20%?


I dag lægger den offentlige sektor beslag på næsten 50% af Danmark økonomiske ressourcer. Man kan med andre ord sige at staten griber ind i halvdelen af vores økonomiske liv!


Der er i dag over 22.000 love, cirkulærer, forordninger o.s.v. registreret på www.retsinfo.dk. Man kan ikke som med økonomien, sige at 10 love svarer til f.eks. 1% af livets forhold. Det vil altid være en subjektiv vurdering. Men at påstå at den ikke økonomiske regulering også ligger på 50% er nok ikke helt ved siden af.


Prøv som en øvelse at finde 10 daglige gøremål, som ikke er omfattet mere eller mindre af en lov. Og husk at tage højde for købeloven, funktionærloven, planlovene, lov om TV licens, o.s.v.


Max20 er en vision om at samfundet fungerer bedre og mere hensigtsmæssigt, hvis staten har en afbalanceret størrelse. Al politik bør derfor underlægges Max20 dogment:

Staten må maksimalt gribe ind i 20% af livets forhold.


Og ja, det er et dogme. Hvis man slækker blot det mindste og lader staten gå blot 0,001% over, så er man ude på en glidebane, som vil flytte grænsen stille og roligt til staten fylder mest muligt.


Max20 bygger på to principper for at opfylde dogmet:

Hvorfor Max20

Selvom det tilsyneladende går godt for Danmark nu, så truer globaliseringen med en øget international konkurrence om jobs og investeringer. Danmark og de andre maksimalstater udviser betænkeligt lave vækst tal, mens de små og slanke stater spurter frem. Langsomt forsvinder Danmarks konkurrencemæssige fortrin et for et, og derfor ender den store og tunge stat med at blive en møllesten om halsen på danskerne.


Max20 er derfor et initiativ som sigter mod at gøre Danmark manøvreredygtigt i en usikker fremtid. Max20 er også en vision om at det gode liv, ikke er en modsætning til en god økonomi. Max20 er derfor et initiativ som appellerer til alle:Læs mere i artiklen Max20 for alle

Demokratiet tjener ikke længere folket

"For lidt og for meget er lige dårligt.". Vi kan kritisere andre lande for ikke at være demokratiske, men samtidigt kan vi totalt overse at vi herhjemme er gået over gevind. Hvad der virker i det små virker ikke nødvendigvis i stor skala.


Og i stor skala har demokratiet en række svagheder


De fleste af disse svagheder viser sig først når demokratiet bliver for omfattende, men nogle af disse svagheder er dog også med til at forårsage at demokratiet vokser sig ihjel.


Budskabet fra Max20 er klart:

Når demokratiet styrer mere end 20% af livets forhold – så tjener det ikke længere folket.


Når demokratiet bliver for altomfattende en mekanisme i samfundet, så tjener det ikke længere folket. I stedet bliver demokratiet et redskab for et nyt aristokrati af politikmagere der med deres eksamensbeviser fra universiteterne skaber sig en karriere i systemet. Jo mere demokrati, jo flere skriveborde er der brug for!


Max20 er demokratisk funderet, idet det forventes at de 20% som man overlader til staten også er demokratisk kontrolleret. Men så heller ikke mere!


Læs mere i artiklerne Demokrati anden bedst, En overdosis demokrati og Politikmageri.

Hvad tæller med

Staten udgøres ikke blot af staten. Når der på denne side bruges begrebet stat, så gælder det også kommuner etc. De 20% omfatter bl.a.:

Fremtiden for Max20.dk

Max20 er ikke et politisk manifest, og således ikke tænkt som oplæg til et nyt politisk parti. Derimod vil det være en rigtig god ting om man kunne få så mange Folketingsmedlemmer og folketingskandidater som muligt til at skrive under på Max20 dogmet og de to grundprincipper.


Max20.dk har også en stående invitation til alle der er i besiddelse af et regneark, til at stille et alternativt budget for forretningen Danmark op, hvor staten max bruger 20% af pengene.


Og så er alle naturligvis velkomne til at følge bloggen og deltage i debatten på forumet.